Order Update

We zijn terug op track en kunnen de bestellingen leveren binnen de beloofde levertermijn.
Momenteel bedraagt de levertermijn voor nieuwe bestellingen +/- 1 week.

Op deze pagina krijgt u informatie over de status van de bestellingen.
Indien uw bestelling binnen deze periode valt zal u een bericht ontvangen voor een leveringsdatum.
Indien uw bestelling later werd geplaatst, vragen wij wat meer geduld en ons geen emails te sturen, we kunnen er niet op antwoorden.
Indien uw bestelling vroeger werd geplaatst en u heeft nog geen bericht ontvangen, mag u ons een email sturen en zullen we dit nakijken.

Nous sommes de retour sur la bonne voie et pouvons livrer les commandes dans le délai de livraison promis.
Actuellement, le délai de livraison pour les nouvelles commandes est environ de 1 semaine.

Sur cette page, vous recevrez des informations sur l'état des commandes.
Si votre commande se trouve dans ce délai, vous recevrez un message pour une date de livraison.
Si votre commande a été passée plus tard, nous vous demandons un peu plus de patience et de ne pas nous envoyer d'emails, nous ne pourrons vous répondre.
Si votre commande a été passée plus tôt et que vous n'avez pas encore reçu de message, vous pouvez nous envoyer un email et nous le vérifierons

ORDER UPDATE


Datum Bestelling / Date Commande Status Uitleg/Explication
- Preparation/Ready
Uw bestelling staat klaar en u ontvangt een bericht voor een leveringsafspraak

Votre commande est prête et vous recevrez un message pour un rendez-vous de livraison

- Processing/Preparation
Bestellingen worden klaargemaakt

Commandes sont en cours de préparation

-
Processing
Bestellingen nog niet in verwerking

Commandes non encore traitées

- bpost zendingen / envoi bpost
Leveringstermijn +/- 1 week
Delai de livraison +/- 1 semaine