PRIVACY POLICY – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
PRIVACY POLICY – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER (GDPR-AVG)

Bestway Belux verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Bestway Belux toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Bestway Belux bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Bestway Belux uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat om hiervoor een e-mail te sturen naar [email protected] of om dat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:


 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bestway Belux heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bestway Belux respecteert strikt de Belgische wet van 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op https://wwww.bestwaywebshop.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.